ÖPPET

Nu under vintertiden har jag inga fasta tider för öppethållande.

Vill du komma hit så ring bara före ett besök!

tel 0498 - 49 11 40  eller  070 - 555 92 25

Välkomna!